• XML

  isc pubmed crossref medra doaj doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - راهبرد فناوری و مدلهاي مبتني بر رويکرد موقعيت يابي
    سید حبیب الله طباطبائیان افسون فتح الهی
    در دودهه اخیر ، راهبرد توسعه فناوری به عنوان یکی از حیاتی ترین نیازهای بنگاه ها/صنایع مختلف مورد توجه ویژه قرار گرفته است. مدل ها و رویکرد های متفاوتی در حوزه تدوین راهبرد فناوری توسط صاحبنظران این حوزه توسعه یافته است. این مقاله ابتدا مروری بر مفاهیم مرتبط با فناوری و چکیده کامل
    در دودهه اخیر ، راهبرد توسعه فناوری به عنوان یکی از حیاتی ترین نیازهای بنگاه ها/صنایع مختلف مورد توجه ویژه قرار گرفته است. مدل ها و رویکرد های متفاوتی در حوزه تدوین راهبرد فناوری توسط صاحبنظران این حوزه توسعه یافته است. این مقاله ابتدا مروری بر مفاهیم مرتبط با فناوری و راهبرد فناوری خواهد داشت. سپس در خصوص تقابل راهبرد فناوری و راهبرد کسب و کار و جایگاه هریک در برابر دیگری ،دیدگاه های مختلف را دسته بندی نموده و به تشریح مهم ترین آنها می پردازد. همچنین پس از ارائه توضیح مختصری در زمینه ابعاد راهبرد فناوری ، به تشریح تحولات رویکردهای مدیریتی می پردازد. پس از آن ، خصوصیات رویکردها ونگرش های مختلف در تدوین راهبرد فناوری ، به ویژه رویکرد موقعیت یابی بررسی شده و مدل های مطرح مبتنی بر این رویکرد معرفی و تشریح می شود. در انتها مدل های مذکور بر اساس گام های تدوین راهبرد فناوری، سطح مورد استفاده ، تصمیمات کلیدی در راهبرد فناوری و توجه به فناوری محصول یا فرایند ، در قالب یک جدول با یکدیگر مقایسه شده اند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - شاخص های مهم در فرايند پذيرش موسسات انکوباتوري
    حمید مهدوی محمود شیخ زین الدین فخرالدین  اشرفی زاده
    فرايند پذيرش موسسات در شهرک علمي و تحقيقاتي اصفهان که طي دوره‌اي شش ساله مراحل شکل‌گيري تا تثبيت را پشت سر گذاشته، بر اساس ارزيابي سه عامل کليدي ضورت مي گيرد که در اين مقاله تبيين شده است. اين سه عامل عبارتند از ايده محوري، تيم کاري و برنامه کاري که هر يک از اجزايي تشک چکیده کامل
    فرايند پذيرش موسسات در شهرک علمي و تحقيقاتي اصفهان که طي دوره‌اي شش ساله مراحل شکل‌گيري تا تثبيت را پشت سر گذاشته، بر اساس ارزيابي سه عامل کليدي ضورت مي گيرد که در اين مقاله تبيين شده است. اين سه عامل عبارتند از ايده محوري، تيم کاري و برنامه کاري که هر يک از اجزايي تشکيل شده است. مراحل فرايند پذيرش اوليه که مراحل تکامل آن با روش سعي و خطا صورت گرفت، اکنون شامل اطلاع‌رساني، مراجعه و مذاکره اوليه تکميل کاربرگ، مشاوره، اصلاح کاربرگ، تحويل مدارک، بررسي اوليه، تعيين داور، مصاحبه و ارزيابي فني و اقتصادي، تکميل فرم‌هاي داوري، نظرخواهي و بررسي ثانويه، تشکيل شوراي پذيرش و تحليل و تصميم‌گيري نهايي است. شوراي پذيرش و ارزيابي با نظارت بر مراحل اصلي کار، سياست‌هاي تعيين شده توسط شوراي علمي شهرک را اعمال مي‌کند و موسسات را به سمت اهداف شهرک هدايت مي‌نمايد. جو حاکم بر فرايند پذيرش در تمام مراحل آموزشي و اصلاحي است نه گزينشي و رقابتي، حتي موسساتي که با عدم پذيرش مواجه مي‌شوند در طي اين فرايند به نوعي آموزش مي‌بينند و براساس سوالات و بررسي‌هاي انجام شده به نحوي راهنمايي و هدايت مي‌شوند. انسجام، واقع‌بيني، جامع‌نگري، يکنواختي، ثبات در نحوه ارزيابي در شوراي پذيرش سبب شده است که در اکثر موارد نظرات اعضاء بسيار به هم نزديک باشد و جمع‌بندي و رسيدن به تصميم نهايي با اجماع صورت گيرد. حضور دو داور تخصصي يکي با ديدگاه فناوري (علمي) و ديگري با نظرات اقتصادي ( آشنا به بازار) در سنجش قابليت و تناسب متقاضي براي استقرار در مرکز رشد عامل تعيين کننده است. اين روند پذيرش اگرچه ازتجربيات عمومي جهاني در مراکز رشد بهره برده است ليکن از هيچ الگويي مستقيماً اقتباس نشده، بلکه به تدريج و براساس واقعيات و شرايط موجود منطقه تکامل يافته است. اصالت اين فرايند ناشي از بومي بودن آن است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - نقش دولت، دانشگاه و صنعت در تقويت نوآوري و نظام ملي نوآوري در ايران
    رضا رادفر عباس  خمسه
    تغييرات سريع فناوري در دهه‌هاي اخير موجب شده است تا کشورها به نوآوري و اهميت آن بيش از پيش پي ببرند. روابط پيچيده فناوري و نوآوري باعث پديد آمدن نظام نوآوري گرديده است. نظام ملي نوآوري، در سطح ملي در جهت تجاري نمودن ايده‌ها و انتقال مستمر دانش از سطح توليد دانش تا بهره‌ چکیده کامل
    تغييرات سريع فناوري در دهه‌هاي اخير موجب شده است تا کشورها به نوآوري و اهميت آن بيش از پيش پي ببرند. روابط پيچيده فناوري و نوآوري باعث پديد آمدن نظام نوآوري گرديده است. نظام ملي نوآوري، در سطح ملي در جهت تجاري نمودن ايده‌ها و انتقال مستمر دانش از سطح توليد دانش تا بهره‌برداري و تجاري سازي آن ايفاي نقش مي‌نمايد. اجزاء کلي اين نظام عبارتند از سازمانها و عرف‌ها. اين نظام وظيفه توليد، انتشار و استفاده از نوآوري‌ها را برعهده دارد. به‌عبارت ديگر نظام ملي نوآوري، نظامي جامع و فراگير است که از سياست‌گذاران دولتي، خلق‌کنندگان دانش جديد، استفاده‌کنندگان دانش و انواع روابط متقابل آنها شکل گرفته است. در اين مقاله سعي شده است تا به وظايف دولت، دانشگاه و صنعت در نظام ملي نوآوري پرداخته و نحوه روابط متقابل آنها را مورد بررسي قرار دهيم. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - نقش تحقیق و توسعه در توسعه اقتصادی کشورها
    مهناز ربیعی
    هزينه تحقيق و توسعه و پيشرفت تكنولوژي باعث كاهش هزينه ها، افزايش بهره وري و رشد صادرات مي شود. تكنولوژي‌هاي جديد موجب تقويت جابجايي عوامل توليد و ايجاد تنوع بيشتر در توليدات مي باشد. علاه بر آن، تكنولوژي باعث تغيير هزينه نسبي توليد و نيز افزايش مزيت نسبی بنگاه ها و در ن چکیده کامل
    هزينه تحقيق و توسعه و پيشرفت تكنولوژي باعث كاهش هزينه ها، افزايش بهره وري و رشد صادرات مي شود. تكنولوژي‌هاي جديد موجب تقويت جابجايي عوامل توليد و ايجاد تنوع بيشتر در توليدات مي باشد. علاه بر آن، تكنولوژي باعث تغيير هزينه نسبي توليد و نيز افزايش مزيت نسبی بنگاه ها و در نهایت كشورها می‌شود. هزينه تحقيق و توسعه و نوآوري و تكنولوژي هاي جديد به بنگاههای اقتصادی اجازه مي‌دهد توان توليدي خود را ارتقاء بخشند كه اين امر نيز منجر به رشد ظرفيت، كاهش هزينه، افزايش كيفيت و افزايش سرعت در تحويل كالا مي شود ويژگي برجسته ايده ها و نوآوريها اين است كه رقابت پذير نيستند. براي مثال، با دستيابي به روش جديد، ديگران به راحتي مي‌توانند آن را بكار گيرند. بدون اينكه اين مساله سبب منع استفاده كنندگان اوليه شده باشد بنابراين، اين قبيل مقولات تنها يك بار توليد شده و به راحتي قابل تكثيرند. همين ويژگي سبب ايجاد مزاياي خارجي مي گردد كه منعكس كننده شرايط بازده صعودي به مقياس و بازار غيررقابتي است. البته چنانچه توليدكنندگان بتوانند در استفاده از نوآوری و ایده‌های جدید محدوديت ايجاد نمايند (مانند حق اختراع)، درجه و ميزان مزاياي خارجي آن كاهش مي يابد. در این مقاله اهمیت تحقیق وتوسعه (R&D) بر رشد ارزش افزوده از طریق مدلهای رشد درونزا توضیح داده می‌شود و ضمن بررسی مدل رشد درونزای رومر، یک مدل ریاضی برای رشد اقتصادی ایران ساخته و اثر تحقیق و توسعه، سرریزهای حاصل از تحقیق وتوسعه، نیروی کار، سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی بر اساس آزمون انجام شده به روش حداقل مربعات معمولی برآورد گردیده است. با توجه به تاثیر مدیریت نوآوری بر بهبود تحقیق وتوسعه سپس به بررسی اثر مدیریت نوآوری پرداخته شده است. هدف اين مقاله بررسي تاثير تحقیق وتوسعه(R&D) در سطح کلان کشور و مدیریت نوآوری در سطح سازمان جهت دستیابی به رشد اقتصادی است. با توجه به نتایج بدست آمده و تاثیر مثبت تحقیق و توسعه (R&D) بر رشد اقتصادی کشور، به نحوة مدیریت نوآورانه در یک نمودار شبکه‌ای در سازمانها به منظور دستیابی به رشد اقتصادی می‌پردازیم. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - کاربرد مدل ARC در گزارش دهی سرمایه های دانشی موسسات دانش بنیان
    معصومه مداح بهرام صلواتی سرچشمه
    در اقتصاد عصر حاضر كه مبتني بر دانش و سرمايه‌هاي دانشي است، موفق ترين بنگاه‌ها، آنهايي هستند که از دارائي‌هاي ناملموس دانشي خود به نحو كارآمدتري‌ استفاده مي‌کنند. در اين بين، واژه بنگاه‌ها و موسسات دانش بنيان براي توصيف بنگاه‌هايي به کار مي‌رود که از داراييهاي دانشي خود چکیده کامل
    در اقتصاد عصر حاضر كه مبتني بر دانش و سرمايه‌هاي دانشي است، موفق ترين بنگاه‌ها، آنهايي هستند که از دارائي‌هاي ناملموس دانشي خود به نحو كارآمدتري‌ استفاده مي‌کنند. در اين بين، واژه بنگاه‌ها و موسسات دانش بنيان براي توصيف بنگاه‌هايي به کار مي‌رود که از داراييهاي دانشي خود به عنوان منبع اصلي مزيت رقابتي خود استفاده مي‌کنند. در يک بنگاه دانش بنيان، سود، نتيجه تجاري‌سازي ايده‌ها و نوآوري‌هاي جديد است که حاصل تعامل ميان داراييهاي فيزيكي و سرمايه‌هاي دانشي است كه شامل سرمايه‌هاي انساني، ساختاري و رابطه‌اي مي‌گردد. لذا مديران بنگاه‌هاي دانش بنيان به خوبي واقفند كه داراييهاي دانشي بنگاه روز به روز نقش مهم‌تري را در بقاي كسب وكار ايفا مي‌كنند. اما با وجود درك اهميت بسيار زياد داراييهاي نامشهود دانشي و نقش مهم آنها در مزيت رقابتي اين بنگاه‌ها، مديران معمولا" ارزش سرمايه‌هاي دانشي خود را نمي‌دانند يا قادر به اندازه‌گيري و مديريت آنها نيستند. چرا كه سرمايه‌هاي دانشي در ترازنامه شركت و يا گزارشات ساليانه نشان داده نمي‌شوند و لذا ارزيابي و مديريت آنها بسيار سخت و دشوار مي‌نمايد. اما علاوه بر اهميت مديريت اين سرمايه‌هاي دانشي از بعد داخلي، اين موضوع از بعد خارجي نيز داراي اهميت بسياري است. در واقع چالش عمده پيش روي بنگاه‌ها و موسسات دانش بنيان به ويژه بنگاه هاي نوپا، در سالهاي اخير، ‌مربوط به جذب و تأمين منابع مالي بوده و مي‌بايست بطور روز افزوني براي جذب و تامين منابع مالي مورد نياز رقابت نمايند. در واقع از آنجايي كه غالب نتايج و دستاوردهاي موسسات دانش بنيان، از جنس نوآوري و نتايج نامشهود دانشي مي‌باشد، لذا نياز اين موسسات در راستاي برقراري ارتباط موثر با سهامداران و سرمايه‌گذاران خود و آگاه نمودن آنها از نتايج و دستاوردهاي خود، باعث پر رنگ‌تر شدن نياز به مديريت و گزارش دهي خارجي سرمايه‌هاي دانشي شده است. به همين منظور، طراحي و بكارگيري رويكردي مناسب براي گزارش دهي سرمايه‌هاي دانشي از اهميت بسزايي برخوردار است. لذا هدف اصلي اين مقاله، ارايه چارچوبي كاربردي جهت گزارش دهي سرمايه‌هاي دانشي در موسسات و بنگاه‌هاي دانش بنيان با استفاده از مدل ARC مي‌باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - نقش تحقیق و توسعه در ارزش¬آفرینی شرکتها از دیدگاه خبرگان
    محمد رضا صدری نیا محسن وروانی
    فنآوري موجب شده است تا سازمان ها بتوانند محصولات و خدمات خود را با كيفيت بالا و قيمت پائين در اختيار مشتريان خود قرار دهند. . اگر شرکتها بتوانند کالاها و خدمات مناسب را با قیمت مناسب، در زمان مناسب و به شیوه ای که مشتریان خواهانند ارائه نمایند می توانند رضایت و وفاداری چکیده کامل
    فنآوري موجب شده است تا سازمان ها بتوانند محصولات و خدمات خود را با كيفيت بالا و قيمت پائين در اختيار مشتريان خود قرار دهند. . اگر شرکتها بتوانند کالاها و خدمات مناسب را با قیمت مناسب، در زمان مناسب و به شیوه ای که مشتریان خواهانند ارائه نمایند می توانند رضایت و وفاداری مشتریان را به دست آورند. از اینرو شرکتها همیشه به دنبال راه های جدید برای ارائه محصولات جدید به شیوه های جدید هستند تا بدین ترتیب نیازهای مشتریان بالفعل را برآورده کرده و مشتریان بالقوه را نیز به صورت بالفعل درآورند. برای دستیابی به این اهداف تحقیق و توسعه نقش حیاتی ایفا می کند. در این پژوهش سعی شده است نقش تحقیق و توسعه در ارزش آفرینی بنگاه ها از دیدگاه خبرگان مورد بررسی قرار گیرد. این پژوهش توصیفی-پیمایشی می باشد و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. در این پژوهش 5 فرضبه مورد آزمون قرار گرفتند که در نهایت تمام فرضبه ها مورد تایید قرار گرفتند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - ملاحظات فناوری برای تدوین نقشه جامع علمی کشور
    علی  فرقانی محسن قرنفلی
    نقشه جامع علمی کشور را مجموعه ای هماهنگ، پویا و منسجم از اهداف، سیاست ها و الزامات تحول راهبردی علم، فناوری و نوآوری می دانند ککه نقه راه تحقق اهداف چشم انداز 20 ساله کشور خواهد بود. فناوری در این نقشه به عنوان یک ابزار توانمند و عامل اصلی تولید ثروت از اهمن ویژه ای در چکیده کامل
    نقشه جامع علمی کشور را مجموعه ای هماهنگ، پویا و منسجم از اهداف، سیاست ها و الزامات تحول راهبردی علم، فناوری و نوآوری می دانند ککه نقه راه تحقق اهداف چشم انداز 20 ساله کشور خواهد بود. فناوری در این نقشه به عنوان یک ابزار توانمند و عامل اصلی تولید ثروت از اهمن ویژه ای در چرخه نوآوری تجاری سازی عم برخوردار است. در این مقاله با توجه به اهمین موضوع فناوری، برخی از مهم ترین ملاحظات، کارکردها و مفاهیم فناوری در راستای تدوین نقشه جامع علمی کشور تشریح می شود. پرونده مقاله