• صفحه اصلی
  • ارزیابی میزان موفقیت فرايند انتقال فناوري و بهبود اجرای آن با استفاده از تحلیل اهمیت عملکرد؛ مطالعه موردی شرکت صمام

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13930230037311654 بازدید : 6209 صفحه: 1 - 10

10.7508/jstpi.2015.02.002

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط