شناسنامه


شناسنامه فصلنامه

اركان نشريه

-- صاحب امتياز: مركز رشد فناوري اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهي

-- مدير مسئول: مهندس حبيب‌اله اصغري

-- سردبير: دكتر جعفر توفيقي

 

هيات تحريريه :

-- دكتر جعفر توفيقي - استاد دانشگاه تربيت مدرس

-- دكتر قاسم مصلحی - استاد دانشگاه صنعتي اصفهان

-- دكتر مصطفي كريميان اقبال - دانشیار دانشگاه تربيت مدرس

-- دكتر مهدي كشميري - استاد دانشگاه صنعتي اصفهان

-- دكتر محمد صالح اوليا - استاد دانشگاه يزد

-- دکتر فتانه تقی یاره - دانشیار دانشگاه تهران

-- دکتر علی نقی مصلح شیرازی - استاد دانشگاه شیراز

-- دکتر امیرحسین دوایی مرکزی - استاد دانشگاه علم و صنعت ایران

-- دکتر محمدجعفر صدیق دامغانی - دانشیار دانشگاه تهران

-- دکتر سیدعلیرضا فیض‌بخش بازرگانی - استاد دانشگاه علم و صنعت ایران

 

 

كميته مشاوران:

دکتر محمود احمدپور دارياني، دانشيار دانشگاه تهران

دکتر اسفنديار اختياري، استاديار دانشگاه يزد

دکتر کيوان اصغري، استاديار دانشگاه صنعتي اصفهان     

دکتر احمد جعفرنژاد، استاد دانشگاه تهران

دکتر جليل خاوندکار، استاديار دانشگاه زنجان

دکتر مجيد متقي‌طلب، دانشيار دانشگاه گيلان

دکتر معصومه مداح، عضو هيأت علمي جهاددانشگاهي

دکتر غلامرضا ملک‌زاده، استاديار دانشگاه فردوسي

مهندس هاشم مهذب، عضو هيأت علمي پارک علم و فناوري خراسان

دکتر سيدعلي نجومي، استاديار انستيتو پاستور ايران    

مهندس سيدحميد هاشمي، عضو هيأت علمي جهاددانشگاهي

 

مدير داخلي: بهنوش کریمی

مدير وب سايت: محمدرضا قهاري

فرايند چاپ: مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری

شاپا:5486-1735

شاپاي الکترونيکي: 5664-1735

مجوز انتشار:124/3633

 

اين نشريه عضو کميته اخلاق انتشارات (COPE) بوده و از اصول آن پيروي مي‌کند.

http://www.publicationethics.org

 

اين فصلنامه با حمايت علمي گروه پژوهشي توسعه مدل‌هاي کسب و کار جهاددانشگاهي منتشر مي‌شود.

نشاني: تهران، خيابان انقلاب، چهارراه کالج، کوچه سعيدي، شماره 5، مرکز رشد فناوري اطلاعات و ارتباطات جهاددانشگاهي (رويش)

تلفن: 88930150 نمابر: 88930157

صندوق پستي:799-13145 کدپستي:1599616313

وب سايت: www.roshdefanavari.ir پست الکترونيک: info@roshdefanavari.ir, roshdefanavari@gmail.com