جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13930529859111765 جايگاه شركت‌هاي زايشي دانشگاهي در توسعه كارآفريني در دانشگاه‌ها
سید رضا حجازی
آرتا فرهودی
عاطفه ذولفقاری
2 139308011247391926 تحلیل نیروهای عامل بر دانشگاه کارآفرین و انتقال فناوری دانشگاهی؛ رویکرد میان‌رشته‌ای
جواد پورکریمی
امین پژوهش جهرمی
3 139504221029172741 طراحی مدل مفهومی صلاحیت¬های کارآفرینی دانش آموختگان دانشگاه کارآفرین
مرتضی پرهیزکار
مهتاب پورآتشی
4 13950805123933737 کشف و اولویت بندی ابعاد و مؤلفه های مؤثر بر ساختار دانشگاه کارآفرین: پیشنهادی برای موفقیت در وظایف نسل سوم دانشگاه‌ها
مصباح الهدی باقری
خلیل نوروزی
جواد آزادی احمدآبادی
مهدی محمدی
5 1396112023132960713 بررسی عوامل تأثیرگذار بر آمادگی دانشگاه‌ها برای تبدیل‌شدن به دانشگاهی با ویژگی‌های کارآفرینانه (مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد)
علیرضا خوراکیان
فرشته صادقی
یعقوب مهارتی
6 13970201222811101727 راهکارهای توسعه دانشگاه کارآفرین در حوزه علوم‌انسانی و اجتماعی براساس یک مطالعه چند موردی
فرزانه خالوئی
مهدی گودرزی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 6 ( از 6 رکورد)