جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 1395100696184324 بررسی عوامل مؤثر بر پیشرفت شرکت‌های دانش‌بنیان با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی، مطالعه موردی پارک تهران
محمد بنی اسدی
مهرداد حاتمی
حسین وحیدی
الهام امینی
2 13950518033153061 ارائه مدل اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر نوآوری باز با استفاده از روش دیمتل
عطیه حقیقت
3 1395122863155424 رتبه‌بندی تأمین‌کنندگان اقلام عمومی براساس شاخص‌های چابکی و ارزش‌های محوری در یک سازمان خدماتی- آمادی
حسينعلي حسن‌پور
مسعود مصدق خواه
مرتضي جبله
4 13980308189796 بررسی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر مدیریت زنجیره تأمین سبز در صنعت پتروشیمی با رویکرد دیمتل (مورد مطالعه پتروشیمی لرستان)
فرشید فرخی زاده
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 4 ( از 4 رکورد)