جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13990604249118 شناسایی چالش‌های توسعه تکنولوژی مرتبط با شبکه‌سازی و ارتباطی در مراکز رشد دانشگاهی تهران
سیامک اسلامی
مهدی رضوانی تبار
2 13990103236194 بررسی نقش مراکز رشد دانشگاهی در توانمندی کارآفرینانه هسته‌ها و واحدهای فناور مراکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی
بهاره ناصری
مراد میرزاده
سهیلا اکاتی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 2 ( از 2 رکورد)