جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139603271540256586 بررسی نقش دولت در بهبود روند ایجاد و توسعه کسب وکارهای دانش‌ بنیان
احسان شفیع زاده
نجمه اکبرزاده
2 13961013162530072 شناسایی و تحلیل اصلی‌ترین مؤلفه‌های راهبردی تأثیرگذار در عدم موفقیت شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران (مطالعه موردی: پارک علم و فناوری کرمانشاه)
علی رمضانی
دنیا غلامی
3 13970329231552112842 اولویت‌بندی و تحلیل معیارهای مؤثر در عملکرد سازمان‌های دانش‌بنیان با رویکرد مدیریت‌دانش در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری شهر تهران
فاطمه غلامیان
فرشته طالقانی نیا
ناصر صفایی
4 14000204273166 مروری بر وضعیت پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد در ایران
مهدیه رضایی صدرآبادی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 4 ( از 4 رکورد)