جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 1396112023132960713 بررسی عوامل تأثیرگذار بر آمادگی دانشگاه‌ها برای تبدیل‌شدن به دانشگاهی با ویژگی‌های کارآفرینانه (مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد)
علیرضا خوراکیان
فرشته صادقی
یعقوب مهارتی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)