فهرست مقالات


شماره 4 سال 16 پاییز 1399

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13980602191704 طراحی و پیاده‌سازی مدل ارزیابی عملکرد شرکت‎های فناور (مطالعه موردی شرکت‎های فناور پارک علم و فناوری یزد)
علی حاجی غلام سریزدی
2 13990604249118 شناسایی چالش‌های توسعه تکنولوژی مرتبط با شبکه‌سازی و ارتباطی در مراکز رشد دانشگاهی تهران
مهدی رضوانی تبار
سیامک اسلامی
3 13980418190684 ارائه مدل ترکیبی زمان‌بندی وظایف براساس الگوریتم تطبیقی پویا و ژنتیک در محیط رایانش ابری
مژده ربانی
هدی مرادی
اسداله علیرضایی
4 13980128178735 ارائه مدلی برای پایش بلوغ امنیت اطلاعات
رضا رادفر
فاطمه اخوان
5 13980412190565 مدلی پویا جهت ارزیابی امنیت سیستم‌های اطلاعاتی با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی سیستم‌ها
محسن شفیعی نیک آبادی
امیر حکاکی
سارا غلامشاهی
6 13990323237736 ارائه مدلی برای پذیرش سیستم آموزش الکترونیک در دانشگاه علوم‌پزشکی قزوین
حسن رشیدی
مرضیه موحدين
7 13980215179115 بررسی تأثیر سرریز فناوری و سرمایه انسانی بر رشد بهره‌وری کل عوامل بخش نفت و گاز ایران
طیبه پورمندبخشایش
بهزاد سلمانی
محمدمهدی برقی اسکویی

شماره 3 سال 16 تابستان 1399

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13980722192897 توسعه مدل مبتنی بر کاربردهای پورتال اطلاعاتی سازمانی در فضای کاری شرکت‌های ‌فعال در تجارت‌الکترونیک
لیلا ملک پور
امیررضا کنجکاومنفرد
سعید سعیدا اردکانی
2 13981006204326 کلان‌داده‌های مبتنی بر اینترنت‌اشیاء از چشم‌انداز کشاورزی هوشمند
بهاره جمشیدی
حسین دهقانی سانیج
3 13980721192884 عوامل مؤثر بر ایجاد انگیزش جهت پیاده‌سازی مدیریت‌دانش مطالعه موردي: سازمان مرکزي يکی از بانک هاي کشور
ناصر صفایی
پریسا جمالی
4 13980208178988 مطالعه تطبیقی جایگاه حقوق مالکیت فکری در پروژه‌های تحقیقاتی مشترک
الهه بذرافشان
مهدی گودرزی
5 13980306189747 تأثیر قابلیت‌های ضروری بازاریابی بر عملکرد شرکت‌های دانش‌بنیان
مجید نمکیان
امیدعلی کهریزی
6 13980614191944 طراحی مدل الگوی مناسب همکاری جهت رابطه میان دو سازمان همکار با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و بر مبنای مدل BOCR
مرتضی عباسی
سیمین محبی آشتیانی
محمدحسین کریمی گوارشکی
فاطمه صابریان
7 13980628192261 ارائه چارچوب رتبه‌بندی معیارهای انتخاب تأمین‌کننده راهبردی (مورد مطالعه: شرکت فولاد آلیاژی یزد)
محمد علی سنگبر
فاطمه جاویدی
کریم گل محمدی
رسول عباسی

شماره 2 سال 16 بهار 1399

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13980210179011 الزامات و چالش‌های مدیریت پروژۀ محصولات و سیستم‌های پیچیده
زهرا نوری
مجتبی عزیزی
2 13980319190015 تأثیر قابلیت‌های فناوری اطلاعات بر تشخیص فرصت کارآفرینی در شرکت‌های در حال رشد پارک علم و فناوری زاهدان
حسن غفاری
فرحناز آهنگ
ابوبکر ریسی
مهیم شیهکی
3 13980126178684 مدل رقابت‌پذیری سازمانی با تأکید بر قابلیت‌های بازاریابی و نوآوری سازمانی در شرکت‌های دانش‌بنیان (مورد مطالعه: شهر یزد)
سیدمحمد طباطبایی نسب
فرزانه دشتی خویدکی
رقیه محمدیان یزد
4 13980325190133 مروری سیستماتیک بر عوامل اقتصادی مؤثر بر کارآفرینی
امینه زیوری
محسن محمدی خیاره
رضا مظهری
5 13980310189852 واکاوی تصویر مقصد بر نیت سفر گردشگران: تأملی بر نقش تعدیل‌گری رسانه‌های اجتماعی در صنعت هتلداری
سید حسام الدین هدایت زاده
هوشمند باقری قره بلاغ
6 13980308189796 بررسی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر مدیریت زنجیره تأمین سبز در صنعت پتروشیمی با رویکرد دیمتل (مورد مطالعه پتروشیمی لرستان)
فرشید فرخی زاده
7 13980229179518 بررسی و نقش رایانش ابری در شرکت‌های دانش‌بنیان ایران
خاطره اسمعیلی رنجبر
مژده سلاجقه

شماره 1 سال 16 زمستان 1398

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13980307189782 فناوری قراردادهای هوشمند، ابزاری در توسعه تجارت الکترونیکی: بایسته‌ها و سیاستگذاری‌ها
محسن صادقی
مهدی ناصر
2 13970306121325112408 نقش قابلیت‌های سازمانی در کاهش ریسک‌های فناورانه و بهبود عملکرد بازار شرکت‌های دانش‌بنیان با میانجی‌گری هوشمندی فناوری
محمد حاتمی نژاد
محسن اکبری
مصطفی ابراهیم پور ازبری
3 13970906165818 ابزارهای ارزشیابی یادگیرندگان در محیط یادگیری الکترونیکی
حامد عباسی کسانی
غلامرضا شمس مورکانی
فرهاد سراجی
مرتضی رضایی زاده
4 13980227179476 بررسی تأثیر رایانش ابری بر سیستم سلامت الکترونیک
محسن قره خانی
سیده ام سلمه پورهاشمی
5 13980319190022 تأثیر نوآوری در زمینه خاص بر رفتار خرید اکتشافی در محصولات نوآور
علیرضا خوراکیان
فریبرز رحیم نیا
مونا کاردانی ملکی نژاد
6 13970617154219164254 مشاركت دانشگاه‌هاي علوم انساني در چرخه نظريه‌پردازي و نقش مراكز رشد علوم‌انساني
محد حسن حسني
7 13970922166182 شناسايي عوامل مؤثر بر يادگيري فناوري در كشورهاي در حال توسعه
نسرین دسترنج

شماره 4 سال 15 پاییز 1398

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13971113177339 تعیین معیارهای شایستگی و ارزیابی کیفی منتورها در شرکت‌های دانش‌بنیان شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
مهدیه مهدیخانی
مرتضی راستی برزکی
2 13970125191238101632 مروری بر مدل‌های آمادگی هوش کسب‌وکار
آزاده لیلی
مینا رنجبر فرد
3 13970721164975 بررسی رابطه کیفیت روابط مشتری- تأمین‌کننده و احتمال دستیابی به نوآوری استراتژیک از طریق برون‌سپاری فناوری اطلاعات
حسین شعبانی
رضا احتشام راثی
4 13971109167269 تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهبود بازدهی اقتصادی مصرف برق (مورد مطالعه: کشورهای منتخب در حال توسعه)
موسی خوشکلام
5 1397031705048112605 بررسی تعیین‌کننده‌بودن ابعاد ساختار سازمانی در آمادگی دانشگاه‌ها برای تبدیل‌شدن به دانشگاهی با ویژگی‌های کارآفرینانه (مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد)
فرشته صادقی
یعقوب مهارتی
علیرضا خوراکیان
6 13971206177823 فناوری رایانش ابری در مدیریت منابع انسانی شرکت‌های کوچک و متوسط ـ کاربردها، مزیت‌ها و چالش‌ها
مونا کاردانی ملکی نژاد
محمد مهدی فراحی
7 13980218179163 بررسی تطبیقی، کاربردها و چالش‌های فناوری‌های تحلیل بزرگ داده
یاسر قاسمی نژاد
سید عباسعلی کتابچی

شماره 3 سال 15 تابستان 1398

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13970520193656163792 "سطوح جدید شکاف دیجیتال در سراسر جهان"
علی خلجی
2 139703111921112517 ارائه روشی جهت شناسایی و رتبه‌بندی ریسک‌های فرایند توسعه محصول جدید در صنایع خودروسازی ایران با استفاده از روش ترکیبی ANP-DEMATEL
سید قاسم سلیمی زاویه
رکسانا فکری
3 13970910165920 طراحی مدلی برای تحقق پیچیدگی اقتصادی، مبتنی بر فراتحلیل پژوهش‌های علمی
محمدمهدی احمدیان دیوکتی
حسنعلی آقاجانی
میثم شیرخدایی
امیرمنصور طهرانچیان
4 13970911165938 کشاورزی هوشمند مبتنی بر اینترنت‌اشیاء
غلامرضا فرخی
محبوبه گاپله
5 1397040692927112998 طراحی سیستم هوشمند فازی امتیازدهی در نظام پیشنهادها (مطالعه موردی: شرکت برق منطقه‏ای فارس)
محمد صالحی
6 13970222123640112076 الزامات توسعه شبکه‌های اجتماعی فراگیر بومی در آینده
سحر کوثری
علی شریفی
علیرضا یاری
7 1396091412181419474 تأثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد با میانجی‌گری مدیریت‌دانش (مطالعه موردی؛ بانک کشاورزی ایران)
سیمین محبی آشتیانی
پیمان اخوان
8 13970201222811101727 راهکارهای توسعه دانشگاه کارآفرین در حوزه علوم‌انسانی و اجتماعی براساس یک مطالعه چند موردی
مهدی گودرزی
فرزانه خالوئی

شماره 2 سال 15 بهار 1398

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13970805165252 شناسایی فاکتورهای مؤثر در پذیرش اینترنت‌اشیاء از دیدگاه کاربران با استفاده از مدل تکمیلی TAM ارائه‌شده در مدل گایو و بای. مورد مطالعه: مشتریان شرکت ارتباطات سیار ایران ـ همراه‌اول
محمد کارگرشریف آباد
محسن گرامی
احمد علی یزدان پناه
2 1397040403817112930 بررسی تأثیر دانش بازرگانی بر فرایند بین‌المللی‌شدن کسب و کارها
حسین عباسی اسفنجانی
مینو سلیمی باهر
محمدتقی خدایی گرگری
3 13970207175720101839 طراحی شبکه زنجیره تأمین چابک با الگوریتم جستجوی ممنوع
الهه سالاری
محمدرضا شهرکی
عبداله شریفی
4 13960721122938496 نگاشت نهادی نوآوری در صنعت حمل و نقل ریلی کشور
مهدی الیاسی
مهدی محمدی
حسین میرزایی
عاطيه صفردوست
5 13970329121340112831 الگوی ارتقای موفقیت توسعه محصول جدید براساس قابلیت مشارکت مشتری، جذب دانش مشتری و شکاف منابع (مطالعه موردی: شرکت‌های دانش‌بنیان شهرستان رشت)
سیده صدف وشکائی نژاد
مصطفی ابراهیم پور ازبری
محمد دوستار
6 1396122212825101279 استراتژی موفق تعیین بازار هدف محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی توسعه‌دهنده سامانه‌های سیستمی
احمد رضا جعفریان مقدم
حمید رضا جعفریان مقدم
مهدی حاجی مرادی
محمد محمدپور درزی نقیبی
7 13970520193231163791 تدوین مدل رده‌بندی حقوق ثبت اختراع با استفاده از روش الکتر و فرایند تحلیل سلسله مراتبی
مهدی خجسته
مریم اشرفی
8 13970806165265 ارزیابی کارایی روش بازاریابی ویروسی ترکیبی با روش خوشه‌بندی شبکه‌ای و مقایسه نتایج
فریدون اوحدی
مهرنوش محمدی
محمدجعفر تارخ

شماره 1 سال 15 زمستان 1397

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 139611151414250638 بررسی دوگونه سرمایه‌گذار و رشددهنده به‌عنوان بازیگران کلیدی اکوسیستم کارآفرینی
عباسعلی کارشناس
نیما گروسی مختارزاده
2 1397060318582164032 بررسی ارتباط بین کارآفرینی، رقابت‌پذیری و رشد اقتصادی
محسن محمدی خیاره
نسرین رستمی
3 13970329231552112842 اولویت‌بندی و تحلیل معیارهای مؤثر در عملکرد سازمان‌های دانش‌بنیان با رویکرد مدیریت‌دانش در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری شهر تهران
ناصر صفایی
فرشته طالقانی نیا
فاطمه غلامیان
4 1397052518233163895 بررسی تاثیر آموزش های دانشگاهی بر توسعه ی مهارت های کارآفرینی زنان
منیره دیزجی
مریم زینی
5 139612031954380969 بررسی سیستماتیک پیشینه پژوهشی تأمین مالی جمعی
علی حاجی غلام سریزدی
علی رجب زاده قطری
علینقی مشایخی
علیرضا حسن زاده
6 13960708021208285 یک مدل تولید و انتقال فناوري مبتنی بر مالکیت معنوی در کشورهای در حال توسعه
مهدی مهرگان
جهانشاه چرختاب مقدم
7 1395122863155424 رتبه‌بندی تأمین‌کنندگان اقلام عمومی براساس شاخص‌های چابکی و ارزش‌های محوری در یک سازمان خدماتی- آمادی
مرتضي جبله
حسينعلي حسن‌پور
مسعود مصدق خواه
8 13961013162530072 شناسایی و تحلیل اصلی‌ترین مؤلفه‌های راهبردی تأثیرگذار در عدم موفقیت شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران (مطالعه موردی: پارک علم و فناوری کرمانشاه)
دنیا غلامی
علی رمضانی

شماره 4 سال 14 پاییز 1397

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 1397032722256112809 شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه مراکز رشد واحدهای فناور دانشگاه (مورد مطالعه: مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه گیلان)
روزبه حبیبی
زهرا اصغری
کامران جعفری
2 13970320122133112668 تحلیل بسترهای لازم جهت توسعه قطب علم و فناوری در استان قزوین
مهرنوش میرزایی
محمدرضا کربلایی رضایی
مازیار امیرحسینی
3 139608301349919255 شناسایی شاخص‌هاي مؤثر بر خلق دانش ملي، هوش ملي و توليد ناخالص داخلي (مرور ادبيات نظام‌مند)
قاسم آذري آراني
جلال رضائي نور
4 1397012711616101648 تأثیر هویت‌سازمانی بر عملکرد کارکنان شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
گیتی کاظمی
محمود رفیعی
5 13960708155498289 بررسی تأثیرات متقابل میان هوش‌تجاری، رضایت و وفاداری مشتریان و ارزش ویژه برند در صنعت بهداشتی و سلولزی ایران
رضا آقائی
ميلاد آقايي
6 139608111848558874 تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد بانک‌های خصوصی با میانجی‌گری کیفیت خدمات (مورد مطالعه: بانک‌های خصوصی شهر کرمانشاه)
سحر سرخوندی
راحله زینی وند
سید حامد فیض جوادیان
7 139608041342228728 ارزش‌گذاري دانش در انتقال دانش بين‌سازماني مطالعه موردي: خوشه صنعتي سفال لالجين
پروانه سموئی
حمیدرضا دزفولیان
8 1397022521502112160 شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر موفقیت صنایع دانش‌بنیان
حمزه امین طهماسبی
مهسا حامی

شماره 3 سال 14 تابستان 1397

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13960827117019151 شناسایی و تحلیل ارتباط معیارهای موفقیت در توسعه فناوری با رویکرد بررسی طرح، پروژه و پرتفوی
رضا احتشام راثی
محمد صادق بهروز
حامد صوفی
2 13960912207819452 نوآوری فناورانه: عواملِ درون‌سازمانی و برون‌سازمانیِ مؤثر و تأثیرپذیر
علی اصغر زارعی
سید عباس ابراهیمی
3 13960813234848908 شناسایی و رتبه‌بندی عوامل ارزیابی آمادگی الکترونیکی بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط
عباس طلوعی اشلقی
رضا رادفر
نقی شجاع
فرشید فرخی زاده
4 1396112023132960713 بررسی عوامل تأثیرگذار بر آمادگی دانشگاه‌ها برای تبدیل‌شدن به دانشگاهی با ویژگی‌های کارآفرینانه (مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد)
فرشته صادقی
یعقوب مهارتی
علیرضا خوراکیان
5 13960605184687767 مروری بر کارآفرینی فناورانه در حوزه فناوری نانو
مرتضی رستگاران
6 13951214151575208 ارائه یک مدل برای حاکمیت انتقال فناوری رایانش‌ابری
مژگان مرعشی
ندا عبدالوند
7 139609099531419406 فناوری‌هراسی و راهكارهای مقابله با آن
مرضیه شاوردی
8 13961220114637101231 تأثیر داده‌های باز دولتی و نوآوری در داده بر توسعه کسب و کار صنعت بیمه زندگی
سعید طاهری
سعيد شوال‌پور

شماره 2 سال 14 بهار 1397

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 139607231138388530 نقش انتقال فناوری از کانال واردات و صادرات محصولات صنعتی بر روی رشد اقتصادی ایران
نرگس احمدوند
محمد حسن فطرس
2 139609228125119614 ارزیابی حاکمیت فناوری اطلاعات با رویکرد سلسله مراتبی خاکستری مورد مطالعاتی (دانشکده آموزش‌های الکترونیک دانشگاه شیراز)
محمدحسین رونقی
پیام فرهادی
صنوبر خردمند
3 1396100822364019962 رشد فناوری، تغییر یادگیری
حامد عباسی کسانی
غلامرضا شمس مورکانی
4 139608091311218847 معماری نوين آینده: مدلی نوآور برای کسب‌وکار بر بستر یکپارچگی رایانش ابری و اینترنت اشیاء
صدف زرین
مهرداد علي محمدي
سيد حسين سيادت
5 139604241229286981 شناسایی بازیگران کلیدی در توسعه اکوسیستم نوآوری صنعت پایین‌دست پتروشیمی ایران
اکبر محمدی
مهدی صدقیانی
میلاد یداللهی
امیر البدوی
6 139601201219295561 شناسایی عوامل تأثيرگذار بر پياده‌سازي مديريت دانش در دفتر مرکزی جهاددانشگاهي
عباس حسین پور
محمد باقر علی پور
7 139608101315228858 بررسی تأثیر تلاش بازاریابی برندهای لوکس بر ارزش ویژه نام تجاری و رفتار مصرف‌کننده (مطالعه موردی: مصرف‌کنندگان ایرانی برندهای لوکس در رسانه‌های اجتماعی)
مسعود توصیفیان
علی رمضانی
8 13960922950919616 کاربردهای نوین فناوری شبکه‌های هوشمند بین خودرویی در صنعت راه‌آهن: بسترهای جدید جهت ظهور شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه حمل‌ونقل ریلی
احمد رضا جعفریان مقدم

شماره 1 سال 14 زمستان 1396

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13951130204195046 خودآگاهی سازمانی و شاخص اثربخشی کل سازمان
غلامرضا ملک زاده
محمد امین ملک زاده
2 13960718122708463 ارائه چارچوب مفهومی از توسعه مشترک محصول در سازمان‌های دانش‌بنیان بر مبنای نوآوری باز و پویایی محیطی
ندا جعفری پستکی
مصطفی ابراهیم پور ازبری
محسن اکبری
3 13960506257287198 شناسایی ریسک‌های فناورانه فرایند توسعه محصول جدید و اولویت‌بندی با فرایند تحلیل شبکه‌ای (ANP)
ابوالفضل میرزارمضانی
سید مهدی گلستان هاشمی
سید محمدمسعود ناصریان
4 139511291354315034 تعیین رابطه بین مهارت‌های كارآفرينی و نوآوری‌های رادیکالی و افزایشی در صنایع كوچك و متوسط
سید عبدالعلی ذوالانواری
سید جعفر نظام دوست
مهتاب عشقی عراقی
5 139604231257446940 بررسی تأثیر ابعاد سرمایه فکری سبز بر نوآوری فناورانه سبز در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی استان خوزستان
مریم درویشی
علیرضا ضیایی
6 139412172215282365 ارائه مدلی برای اولویت‌بندی و انتخاب پروژه‌های سبد در یک شرکت سهامی خاص براساس فرایند تحلیل شبکه (ANP)
کبری يزدانی
حسينعلي حسن‌پور
7 13951124117384976 عوامل مؤثر در ورود مناسب ایران به سازمان تجارت جهانی
حميد حنيفي
8 1396080343998705 شناسایی و رتبه‌بندی عوامل تأثیرگذار بر انتقال فناوری با استفاده از روش AHP فازی (بررسی موردی: شرکت فولاد مبارکه اصفهان)
محمد باقری پبدنی
سید محمدرضا داودی

شماره 4 سال 13 پاییز 1396

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 1396031360486315 تاثیر گرایش کارآفرینانه و گرایش بازار بر موفقیت توسعه محصول جدید در شرکتهای دانش بنیان: نقش میانجی کنترل‌های داخلی
زینب اسفندیاری
محمدجواد نائیجی
2 13950805123933737 کشف و اولویت بندی ابعاد و مؤلفه های مؤثر بر ساختار دانشگاه کارآفرین: پیشنهادی برای موفقیت در وظایف نسل سوم دانشگاه‌ها
مصباح الهدی باقری
خلیل نوروزی
مهدی محمدی
جواد آزادی احمدآبادی
3 139603041248236129 مدل اثرگذاري طرح جويشگر بومي بر توسعه پايدار بر اساس شاخص هاي پايداري
محمد آزادنيا
شمس السادات زاهدي
عبدالرضا مجدالدين
محمد رضا پورعابدي
4 1396061391427893 بررسی عوامل موثر بر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کسب و کارهای دانش بنیان کشاورزی(مطالعه موردی: مرکز رشد واحد های فناور طبرستان)
محمد مهدی مردانشاهی
5 139501062214172371 ارزیابی و الویت بندی قابلیت های فناورانه با مدلی توسعه یافته در صنعت خودرو (مطالعه موردی: شرکت سایپا)
عباس خمسه
سعیده براتی
6 13951211112365178 بررسی تأثیر ابعاد سلطه‌طلبی اجتماعی مصرف‌کنندگان بر انتخاب کالای لوکس با فناوری بالا با تعدیل‌گری درگیری ذهنی محصول
محسن اکبری
مصطفی ابراهیم پور ازبری
میثم مسعودی فر
صدیقه خیری
7 139601291653435692 ارائه یک دیدگاه شناخت شناسی به مفهوم نوآوری و سیاست نوآوری
سينا لاله
احسانه نظری
8 139602181712515942 بررسی نقش بازاریابی در شرکت‌های کوچک و متوسط مستقر در پارک علم و فناوری استان آذربایجان‌شرقی
حسین عباسی اسفنجانی
ام البنین اسدی قربانی

شماره 3 سال 13 تابستان 1396

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 139510111641264383 مکان یابی شهرک دانش بنیان در استان تهران
مهدی قرخلو
مریم موسوی
2 13950518033153061 ارائه مدل اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر نوآوری باز با استفاده از روش دیمتل
عطیه حقیقت
3 13951022938254579 حرکت به سوی اقتصاد دانش بنیان با بررسی ارتباط درونی میان ابعاد ورودی و خروجی شاخص جهانی نوآوری
رضا سلامی
حسین میزرایی
عاطيه صفردوست
4 139504221029172741 طراحی مدل مفهومی صلاحیت¬های کارآفرینی دانش آموختگان دانشگاه کارآفرین
مهتاب پورآتشی
مرتضی پرهیزکار
5 13960113122255477 بررسی ادبیات رفتار کارآفرینانه جنایی
مجتبي ناهيد
رقیه ایزدی
6 139602221828365983 از بازاریابی انبوه تا بازاریابی الکترونیکی یک‌به‌یک
آرش بهشتیان اردکانی
محمد فتحيان
7 139601041444595442 مدیریت مبتنی بر شواهد: پلی بر شکاف علم مدیریت و عمل مدیر
امین پژوهش جهرمی
8 139601052152515446 راهبرد مدیریت منابع انسانی در عصر دیجیتال با تکیه‌بر کلان داده
غلامرضا ملک زاده
صدیقه صادقی

شماره 2 سال 13 بهار 1396

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 1395071412843564 طراحی سازمان های صنایع خلاق با رویکرد نوآوری کاربرمحور
الناز سیاوشی
نجمه جوریان
یهناز سیاوشی
2 13950124238142374 شناسایی و اولویت‌بندی خدمات قابل ارائه پارک‌های علم و فن‌آوری به شرکت‌های فعال در عرصه فن‌آوری‌های نرم
سعيد شوال‌پور
صادق حسين‌زاده ملکي
مهدي غفوري‌فرد
ميرسامان پيشوايي
3 139510121932554393 شناسایی و رتبه‌ بندی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش در شرکت‌های دانش‌بنیان (مطالعه موردی: پارک علم و فناوری دانشگاه تهران)
ناصر صفایی
فرشته طالقانی نیا
احمد کیامنش
4 139510131057374400 تبيين فرآيند نوآوري فناورانه: از توليد تا تجاري‌سازي و انتشار ايده
یاسر قاسمی نژاد
5 13951123757544959 شناسایی مخاطرات پروژه های نفتی بر اساس استاندارد PMBOK و رتبه بندی آن ها با رویکرد AHP و TOPSIS در محیط فازی (مطالعه موردی: شرکت فنی و مهندسی تهران جنوب، پالایشگاه میعانات گازی بندرعباس شرکت نفت ستاره خلیج فارس)
ابراهیم جمالی
مهناز برخورداری احمدی
6 13950921114484162 بررسی و تحلیل وضعیت عوامل مؤثر بر مدیریت تحقیق و توسعه و رتبه‌بندی عوامل با تکنیک ANP در صنایع خودروسازی (مطالعه موردی: شرکت پارس‌خودرو)
عباس خمسه
شهره قنبریها
فریدون اوحدی
7 139506171014313314 شناسایی و رتبه بندی عوامل استراتژیک موثر در موفقیت بنگاه های کوچک و زود بازده شهر صنعتی کاوه بارویکرد کارت امتیازی متوازن از دیدگاه مدیران
حسین غفاری
ابراهیم علی رازینی
8 13951114168564856 بررسی نقش متغیرهای مبتنی بر بازار در بهبود عملکرد صادرکنندگان محصولات دانش‌بنیان
شایان جلالت
محمود مرادی
محسن اکبری

ابتداقبلی12345بعدیانتها مشاهده 1 تا 15 ( از 64 رکورد)