فهرست مقالات


شماره 3 سال 15 تابستان 1398

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13970520193656163792 سطوح جدید شکاف دیجیتال درسراسر جهان
علی خلجی
2 139703111921112517 ارائه روشی جهت شناسایی و رتبه بندی ریسک های فرآیند توسعه محصول جدید در صنایع خودروسازی ایران با استفاده از روش ترکیبی ANP-DEMATEL
سید قاسم سلیمی زاویه
رکسانا فکری
3 13970910165920 طراحی مدلی برای تحقق پیچیدگی اقتصادی، مبتنی بر فراتحلیل پژوهش¬های علمی
محمدمهدی احمدیان دیوکتی
حسنعلی آقاجانی
میثم شیرخدایی
امیرمنصور طهرانچیان
4 13970911165938 کشاورزی هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیاء (IoT)
غلامرضا فرخی
محبوبه گاپله
5 1397040692927112998 طراحی یک سیستم پشتیبان تصمیم فازی امتیازدهی به پیشنهادها (مطالعه موردی: شرکت برق منطقه‏ ای فارس)
محمد صالحی
6 13970222123640112076 الزامات توسعه شبکه های اجتماعی فراگیر بومی
سحر کوثری
علی شریفی
علیرضا یاری
7 1396091412181419474 تأثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد با میانجی گری مدیریت دانش (مطالعه موردی؛ بانک کشاورزی ایران)
سیمین محبی آشتیانی
پیمان اخوان
8 13970201222811101727 راهکارهای توسعه دانشگاه کارآفرین در حوزه علوم انسانی و اجتماعی براساس یک مطالعه چند موردی
مهدی گودرزی
فرزانه خالوئی

شماره 2 سال 15 بهار 1398

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13970805165252 شناسایی فاکتورهای مؤثر در پذیرش اینترنت‌اشیاء از دیدگاه کاربران با استفاده از مدل تکمیلی TAM ارائه‌شده در مدل گایو و بای. مورد مطالعه: مشتریان شرکت ارتباطات سیار ایران ـ همراه‌اول
محمد کارگرشریف آباد
محسن گرامی
احمد علی یزدان پناه
2 1397040403817112930 بررسی تأثیر دانش بازرگانی بر فرایند بین‌المللی‌شدن کسب و کارها
حسین عباسی اسفنجانی
مینو سلیمی باهر
محمدتقی خدایی گرگری
3 13970207175720101839 طراحی شبکه زنجیره تأمین چابک با الگوریتم جستجوی ممنوع
الهه سالاری
محمدرضا شهرکی
عبداله شریفی
4 13960721122938496 نگاشت نهادی نوآوری در صنعت حمل و نقل ریلی کشور
مهدی الیاسی
مهدی محمدی
حسین میرزایی
عاطيه صفردوست
5 13970329121340112831 الگوی ارتقای موفقیت توسعه محصول جدید براساس قابلیت مشارکت مشتری، جذب دانش مشتری و شکاف منابع (مطالعه موردی: شرکت‌های دانش‌بنیان شهرستان رشت)
سیده صدف وشکائی نژاد
مصطفی ابراهیم پور ازبری
محمد دوستار
6 1396122212825101279 استراتژی موفق تعیین بازار هدف محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی توسعه‌دهنده سامانه‌های سیستمی
احمد رضا جعفریان مقدم
حمید رضا جعفریان مقدم
مهدی حاجی مرادی
محمد محمدپور درزی نقیبی
7 13970520193231163791 تدوین مدل رده‌بندی حقوق ثبت اختراع با استفاده از روش الکتر و فرایند تحلیل سلسله مراتبی
مهدی خجسته
مریم اشرفی
8 13970806165265 ارزیابی کارایی روش بازاریابی ویروسی ترکیبی با روش خوشه‌بندی شبکه‌ای و مقایسه نتایج
فریدون اوحدی
مهرنوش محمدی
محمدجعفر تارخ

شماره 1 سال 15 زمستان 1397

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 139611151414250638 بررسی دوگونه سرمایه‌گذار و رشددهنده به‌عنوان بازیگران کلیدی اکوسیستم کارآفرینی
عباسعلی کارشناس
نیما گروسی مختارزاده
2 1397060318582164032 بررسی ارتباط بین کارآفرینی، رقابت‌پذیری و رشد اقتصادی
محسن محمدی خیاره
نسرین رستمی
3 13970329231552112842 اولویت‌بندی و تحلیل معیارهای مؤثر در عملکرد سازمان‌های دانش‌بنیان با رویکرد مدیریت‌دانش در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری شهر تهران
ناصر صفایی
فرشته طالقانی نیا
فاطمه غلامیان
4 1397052518233163895 بررسی تاثیر آموزش های دانشگاهی بر توسعه ی مهارت های کارآفرینی زنان
منیره دیزجی
مریم زینی
5 139612031954380969 بررسی سیستماتیک پیشینه پژوهشی تأمین مالی جمعی
علی حاجی غلام سریزدی
علی رجب زاده قطری
علینقی مشایخی
علیرضا حسن زاده
6 13960708021208285 یک مدل تولید و انتقال فناوري مبتنی بر مالکیت معنوی در کشورهای در حال توسعه
مهدی مهرگان
جهانشاه چرختاب مقدم
7 1395122863155424 رتبه‌بندی تأمین‌کنندگان اقلام عمومی براساس شاخص‌های چابکی و ارزش‌های محوری در یک سازمان خدماتی- آمادی
مرتضي جبله
حسينعلي حسن‌پور
مسعود مصدق خواه
8 13961013162530072 شناسایی و تحلیل اصلی‌ترین مؤلفه‌های راهبردی تأثیرگذار در عدم موفقیت شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران (مطالعه موردی: پارک علم و فناوری کرمانشاه)
دنیا غلامی
علی رمضانی

شماره 4 سال 14 پاییز 1397

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 1397032722256112809 شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه مراکز رشد واحدهای فناور دانشگاه (مورد مطالعه: مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه گیلان)
روزبه حبیبی
زهرا اصغری
کامران جعفری
2 13970320122133112668 تحلیل بسترهای لازم جهت توسعه قطب علم و فناوری در استان قزوین
مهرنوش میرزایی
محمدرضا کربلایی رضایی
مازیار امیرحسینی
3 139608301349919255 شناسایی شاخص‌هاي مؤثر بر خلق دانش ملي، هوش ملي و توليد ناخالص داخلي (مرور ادبيات نظام‌مند)
قاسم آذري آراني
جلال رضائي نور
4 1397012711616101648 تأثیر هویت‌سازمانی بر عملکرد کارکنان شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
گیتی کاظمی
محمود رفیعی
5 13960708155498289 بررسی تأثیرات متقابل میان هوش‌تجاری، رضایت و وفاداری مشتریان و ارزش ویژه برند در صنعت بهداشتی و سلولزی ایران
رضا آقائی
ميلاد آقايي
6 139608111848558874 تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد بانک‌های خصوصی با میانجی‌گری کیفیت خدمات (مورد مطالعه: بانک‌های خصوصی شهر کرمانشاه)
سحر سرخوندی
راحله زینی وند
سید حامد فیض جوادیان
7 139608041342228728 ارزش‌گذاري دانش در انتقال دانش بين‌سازماني مطالعه موردي: خوشه صنعتي سفال لالجين
پروانه سموئی
حمیدرضا دزفولیان
8 1397022521502112160 شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر موفقیت صنایع دانش‌بنیان
حمزه امین طهماسبی
مهسا حامی

شماره 3 سال 14 تابستان 1397

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13960827117019151 شناسایی و تحلیل ارتباط معیارهای موفقیت در توسعه فناوری با رویکرد بررسی طرح، پروژه و پرتفوی
رضا احتشام راثی
محمد صادق بهروز
حامد صوفی
2 13960912207819452 نوآوری فناورانه: عواملِ درون‌سازمانی و برون‌سازمانیِ مؤثر و تأثیرپذیر
علی اصغر زارعی
سید عباس ابراهیمی
3 13960813234848908 شناسایی و رتبه‌بندی عوامل ارزیابی آمادگی الکترونیکی بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط
عباس طلوعی اشلقی
رضا رادفر
نقی شجاع
فرشید فرخی زاده
4 1396112023132960713 بررسی عوامل تأثیرگذار بر آمادگی دانشگاه‌ها برای تبدیل‌شدن به دانشگاهی با ویژگی‌های کارآفرینانه (مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد)
فرشته صادقی
یعقوب مهارتی
علیرضا خوراکیان
5 13960605184687767 مروری بر کارآفرینی فناورانه در حوزه فناوری نانو
مرتضی رستگاران
6 13951214151575208 ارائه یک مدل برای حاکمیت انتقال فناوری رایانش‌ابری
مژگان مرعشی
ندا عبدالوند
7 139609099531419406 فناوری‌هراسی و راهكارهای مقابله با آن
مرضیه شاوردی
8 13961220114637101231 تأثیر داده‌های باز دولتی و نوآوری در داده بر توسعه کسب و کار صنعت بیمه زندگی
سعید طاهری
سعيد شوال‌پور

شماره 2 سال 14 بهار 1397

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 139607231138388530 نقش انتقال فناوری از کانال واردات و صادرات محصولات صنعتی بر روی رشد اقتصادی ایران
نرگس احمدوند
محمد حسن فطرس
2 139609228125119614 ارزیابی حاکمیت فناوری اطلاعات با رویکرد سلسله مراتبی خاکستری مورد مطالعاتی (دانشکده آموزش‌های الکترونیک دانشگاه شیراز)
محمدحسین رونقی
پیام فرهادی
صنوبر خردمند
3 1396100822364019962 رشد فناوری، تغییر یادگیری
حامد عباسی کسانی
غلامرضا شمس مورکانی
4 139608091311218847 معماری نوين آینده: مدلی نوآور برای کسب‌وکار بر بستر یکپارچگی رایانش ابری و اینترنت اشیاء
صدف زرین
مهرداد علي محمدي
سيد حسين سيادت
5 139604241229286981 شناسایی بازیگران کلیدی در توسعه اکوسیستم نوآوری صنعت پایین‌دست پتروشیمی ایران
اکبر محمدی
مهدی صدقیانی
میلاد یداللهی
امیر البدوی
6 139601201219295561 شناسایی عوامل تأثيرگذار بر پياده‌سازي مديريت دانش در دفتر مرکزی جهاددانشگاهي
عباس حسین پور
محمد باقر علی پور
7 139608101315228858 بررسی تأثیر تلاش بازاریابی برندهای لوکس بر ارزش ویژه نام تجاری و رفتار مصرف‌کننده (مطالعه موردی: مصرف‌کنندگان ایرانی برندهای لوکس در رسانه‌های اجتماعی)
مسعود توصیفیان
علی رمضانی
8 13960922950919616 کاربردهای نوین فناوری شبکه‌های هوشمند بین خودرویی در صنعت راه‌آهن: بسترهای جدید جهت ظهور شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه حمل‌ونقل ریلی
احمد رضا جعفریان مقدم

شماره 1 سال 14 زمستان 1396

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13951130204195046 خودآگاهی سازمانی و شاخص اثربخشی کل سازمان
غلامرضا ملک زاده
محمد امین ملک زاده
2 13960718122708463 ارائه چارچوب مفهومی از توسعه مشترک محصول در سازمان‌های دانش‌بنیان بر مبنای نوآوری باز و پویایی محیطی
ندا جعفری پستکی
مصطفی ابراهیم پور ازبری
محسن اکبری
3 13960506257287198 شناسایی ریسک‌های فناورانه فرایند توسعه محصول جدید و اولویت‌بندی با فرایند تحلیل شبکه‌ای (ANP)
ابوالفضل میرزارمضانی
سید مهدی گلستان هاشمی
سید محمدمسعود ناصریان
4 139511291354315034 تعیین رابطه بین مهارت‌های كارآفرينی و نوآوری‌های رادیکالی و افزایشی در صنایع كوچك و متوسط
سید عبدالعلی ذوالانواری
سید جعفر نظام دوست
مهتاب عشقی عراقی
5 139604231257446940 بررسی تأثیر ابعاد سرمایه فکری سبز بر نوآوری فناورانه سبز در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی استان خوزستان
مریم درویشی
علیرضا ضیایی
6 139412172215282365 ارائه مدلی برای اولویت‌بندی و انتخاب پروژه‌های سبد در یک شرکت سهامی خاص براساس فرایند تحلیل شبکه (ANP)
کبری يزدانی
حسينعلي حسن‌پور
7 13951124117384976 عوامل مؤثر در ورود مناسب ایران به سازمان تجارت جهانی
حميد حنيفي
8 1396080343998705 شناسایی و رتبه‌بندی عوامل تأثیرگذار بر انتقال فناوری با استفاده از روش AHP فازی (بررسی موردی: شرکت فولاد مبارکه اصفهان)
محمد باقری پبدنی
سید محمدرضا داودی

شماره 4 سال 13 پاییز 1396

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 1396031360486315 تاثیر گرایش کارآفرینانه و گرایش بازار بر موفقیت توسعه محصول جدید در شرکتهای دانش بنیان: نقش میانجی کنترل‌های داخلی
زینب اسفندیاری
محمدجواد نائیجی
2 13950805123933737 کشف و اولویت بندی ابعاد و مؤلفه های مؤثر بر ساختار دانشگاه کارآفرین: پیشنهادی برای موفقیت در وظایف نسل سوم دانشگاه‌ها
مصباح الهدی باقری
خلیل نوروزی
مهدی محمدی
جواد آزادی احمدآبادی
3 139603041248236129 مدل اثرگذاري طرح جويشگر بومي بر توسعه پايدار بر اساس شاخص هاي پايداري
محمد آزادنيا
شمس السادات زاهدي
عبدالرضا مجدالدين
محمد رضا پورعابدي
4 1396061391427893 بررسی عوامل موثر بر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کسب و کارهای دانش بنیان کشاورزی(مطالعه موردی: مرکز رشد واحد های فناور طبرستان)
محمد مهدی مردانشاهی
5 139501062214172371 ارزیابی و الویت بندی قابلیت های فناورانه با مدلی توسعه یافته در صنعت خودرو (مطالعه موردی: شرکت سایپا)
عباس خمسه
سعیده براتی
6 13951211112365178 بررسی تأثیر ابعاد سلطه‌طلبی اجتماعی مصرف‌کنندگان بر انتخاب کالای لوکس با فناوری بالا با تعدیل‌گری درگیری ذهنی محصول
محسن اکبری
مصطفی ابراهیم پور ازبری
میثم مسعودی فر
صدیقه خیری
7 139601291653435692 ارائه یک دیدگاه شناخت شناسی به مفهوم نوآوری و سیاست نوآوری
سينا لاله
احسانه نظری
8 139602181712515942 بررسی نقش بازاریابی در شرکت‌های کوچک و متوسط مستقر در پارک علم و فناوری استان آذربایجان‌شرقی
حسین عباسی اسفنجانی
ام البنین اسدی قربانی

شماره 3 سال 13 تابستان 1396

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 139510111641264383 مکان یابی شهرک دانش بنیان در استان تهران
مهدی قرخلو
مریم موسوی
2 13950518033153061 ارائه مدل اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر نوآوری باز با استفاده از روش دیمتل
عطیه حقیقت
3 13951022938254579 حرکت به سوی اقتصاد دانش بنیان با بررسی ارتباط درونی میان ابعاد ورودی و خروجی شاخص جهانی نوآوری
رضا سلامی
حسین میزرایی
عاطيه صفردوست
4 139504221029172741 طراحی مدل مفهومی صلاحیت¬های کارآفرینی دانش آموختگان دانشگاه کارآفرین
مهتاب پورآتشی
مرتضی پرهیزکار
5 13960113122255477 بررسی ادبیات رفتار کارآفرینانه جنایی
مجتبي ناهيد
رقیه ایزدی
6 139602221828365983 از بازاریابی انبوه تا بازاریابی الکترونیکی یک‌به‌یک
آرش بهشتیان اردکانی
محمد فتحيان
7 139601041444595442 مدیریت مبتنی بر شواهد: پلی بر شکاف علم مدیریت و عمل مدیر
امین پژوهش جهرمی
8 139601052152515446 راهبرد مدیریت منابع انسانی در عصر دیجیتال با تکیه‌بر کلان داده
غلامرضا ملک زاده
صدیقه صادقی

شماره 2 سال 13 بهار 1396

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 1395071412843564 طراحی سازمان های صنایع خلاق با رویکرد نوآوری کاربرمحور
الناز سیاوشی
نجمه جوریان
یهناز سیاوشی
2 13950124238142374 شناسایی و اولویت‌بندی خدمات قابل ارائه پارک‌های علم و فن‌آوری به شرکت‌های فعال در عرصه فن‌آوری‌های نرم
سعيد شوال‌پور
صادق حسين‌زاده ملکي
مهدي غفوري‌فرد
ميرسامان پيشوايي
3 139510121932554393 شناسایی و رتبه‌ بندی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش در شرکت‌های دانش‌بنیان (مطالعه موردی: پارک علم و فناوری دانشگاه تهران)
ناصر صفایی
فرشته طالقانی نیا
احمد کیامنش
4 139510131057374400 تبيين فرآيند نوآوري فناورانه: از توليد تا تجاري‌سازي و انتشار ايده
یاسر قاسمی نژاد
5 13951123757544959 شناسایی مخاطرات پروژه های نفتی بر اساس استاندارد PMBOK و رتبه بندی آن ها با رویکرد AHP و TOPSIS در محیط فازی (مطالعه موردی: شرکت فنی و مهندسی تهران جنوب، پالایشگاه میعانات گازی بندرعباس شرکت نفت ستاره خلیج فارس)
ابراهیم جمالی
مهناز برخورداری احمدی
6 13950921114484162 بررسی و تحلیل وضعیت عوامل مؤثر بر مدیریت تحقیق و توسعه و رتبه‌بندی عوامل با تکنیک ANP در صنایع خودروسازی (مطالعه موردی: شرکت پارس‌خودرو)
عباس خمسه
شهره قنبریها
فریدون اوحدی
7 139506171014313314 شناسایی و رتبه بندی عوامل استراتژیک موثر در موفقیت بنگاه های کوچک و زود بازده شهر صنعتی کاوه بارویکرد کارت امتیازی متوازن از دیدگاه مدیران
حسین غفاری
ابراهیم علی رازینی
8 13951114168564856 بررسی نقش متغیرهای مبتنی بر بازار در بهبود عملکرد صادرکنندگان محصولات دانش‌بنیان
شایان جلالت
محمود مرادی
محسن اکبری

شماره 1 سال 13 زمستان 1395

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13940623164232350 دی.ان.ای شرکت های دانش بنیان
حسين رحمان سرشت
محسن ذبيحي جامخانه
2 13950928125174224 طبقه بندي مشتريان خدمات اينترنتي با استفاده از الگوريتم داده كاوي
فريد نوروزي
حامد كاظمي پور
3 139504071111272644 ارتباط گرایش کارآفرینانه بر عملکرد سازماني (مطالعه موردی: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)
مجتبي ناهيد
علی داوری
فيروزه ساجدنيا
4 13950201125082375 تاثیر نوسازی نرم افزاری بر هویت: رویکردی اجتماعی با توجه به قوانین علم و فناوری
اسماعيل جهانبخش
نسرین آبشاهی
5 139509031550584033 تاثیر فشارهای محیطی بر عملکرد سازمان با تاکید بر انتخاب فناوری سبز (مطالعه موردی: شرکت های کوچک و متوسط تولید رنگ شیمیایی)
حمید عزیزمحمدلو
سپیده محمدنژاد مدردی
6 13940926930362356 شناسائی روش های مناسب برای بلوک جریان های درآمدی در کسب و کارهای الکترونیکی (مطالعه موردی: شرکت کاغذ دیواری آرمانی (صنعت کاغذدیواری))
صديقه بهرامي کميل
علی عبدالهی
7 139512071531285130 شناسايي و اولويت‌‌بندي شايستگي‌هاي مديران واحدهاي تحقيق و توسعه فناوري
پیمان مهدیلو ترکمانی
مصطفی صفدری رنجبر
اصغر مشبکي اصفهانی
امیرعباس شجاعی
8 13950304111492383 عارضه‌يابي عدم توسعه موفق صنايع دريايي ايران با استفاده از تحليل وضع موجود و مطلوب زنجيره ارزش صنعت
سيدامير آقايي ابرندآبادي
سيدحسين حسيني
محمد سعید سیف
نويد محمدي

شماره 4 سال 12 پاییز 1395

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13941120194292361 نقش دیپلماسی علم و فناوری در بهبود چالش های شرکت های دانش بنیان
محمد مهدی ذوالفقارزاده
مهدي هاجري
حسين افتخاري
2 13951006857334323 نوآوري در خدمات (مفاهيم، ویژگی‌ها، رويکردها، دیدگاه‌ها و سیاست‌ها)
مصطفی صفدری رنجبر
سید سروش قاضی نوری
غلامرضا توکلی
3 1395100696184324 بررسی عوامل مؤثر بر پیشرفت شرکت‌های دانش‌بنیان با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی، مطالعه موردی پارک تهران
الهام امینی
محمد بنی اسدی
مهرداد حاتمی
حسین وحیدی
4 1394061199332349 ارائه رویکرد تحلیل ریسک پروژه های شرکت های دانش بنیان با استفاده از تکنیک ANP-RFMEA
میثم جعفری اسکندری
لیلا علي‌بيگي
5 139503191037372482 قرارداد حفظ محرمانگي: راهکاري مطمئن براي جلوگيري از افشاي اطلاعات محرمانه دارندگان اموال فکري
مصطفی بختیاروند
اکرم آقامحمدی
6 13951006917524325 اولویت‌بندی فناوری‌های شبکه هوشمند توزیع برق با رویکرد شاخص‌های جذابیت (مطالعه موردی شرکت توزیع برق مازندران)
مارال محقق
بابک شيرازي
7 13951006925534326 اولویت‌بندی ابعاد و شاخص‌هاي مؤثر بر مديريت نوآوري در صنعت تجهيزات نيروگاهي و تأمين انرژي (مطالعه موردی: شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا پارس)
عباس خمسه
محمدحسن ناصرملي
علی رمضانی
8 13951006938574327 چشم‌انداز آينده نقش شبکه‌سازي در افزايش مزيت رقابتي از طريق نوآوري باز در کسب و کارهاي کوچک و متوسط
عاطفه ذوالفقاری
حسام زند حسامی

شماره 3 سال 12 تابستان 1395

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13950718954213594 طراحي مدل کسب و کار مرکز رشد مجازي در ايران
امير مانيان
مريم خداداد برمي
ايوب محمديان
2 139507181010493595 شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر موفقیت مدیریت دانش با رویکرد تحقق اقتصاد مقاومتی
رویا حجازی نیا
3 139507181026313596 بررسی چالش‌های قانونی وحقوقی مالکیت فکری در تجاری‌سازی محصولات زیست‌فناوری
سهراب آقازاده
کاميار غفوريان
عاطيه صفردوست
مهدي اوجاني
محمد نقی زاده
4 139507181040433597 شناسایی عوامل بحرانی مؤثر در مدیریت زنجیره تأمین الکترونیکی مطالعه موردی: شرکت‌های کوچک و متوسط
مرتضي جبله
سجاد رنجکش
محمدرضا قياسي
حسينعلي حسن‌پور
5 139507181121543598 یکپارچه‌سازی مشتریان در مقدمات نوآوری (FEI) به کمک رویکرد نوآوری باز: تولید و انتخاب ایده‌های نوآورانه محصول
علی اصغر ملایی
بابک شيرازي
جواد سلطان‌زاده
6 139507181251573602 شاخص‌های توانمندی تحقيق و توسعه در كشورهاي BRICS (‌برزيل، روسيه، هند، چين و آفريقاي‌جنوبي)
سينا لاله
7 139507181335483603 ارائه یک چارچوب مفهومی به‌منظور تبیین نقش تعهد مدیریت به بازاریابی داخلی در نگرش شغلی کارکنان
اسماعيل ملک اخلاق
زهرا تاخيره
آرمان پورعيسي
8 13950718134573604 لباس‌های هوشمند؛ از حل مسأله تا تولید دانش
مرتضي پورمحمدي
اعظم نعمتي

شماره 2 سال 12 بهار 1395

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 139504141311502678 ارزيابي دانش و توانايي کارکنان دانشی در سازمان‌هاي دانش‌بنيان با استفاده از مدل اندازه‌گيري توانايي انساني شانون
عباس افرازه
محمد عليمرادي
سجاد گل‌محمدي
2 139504141328312679 ارائه مدل مفهومی چابکی استراتژیک در سازمان‌های پژوهش و فناوری
رضا بندريان
3 139504141331522680 تحلیل شرکت‌های نوپای مبتنی بر دستاوردهای تحقیقات دانشگاهی از منظر رویکرد منبع‌محور
امین پژوهش جهرمی
جواد پورکریمی
یعقوب انتظاری
امیر ناصر اخوان
4 139504141340552681 الزامات گذر از نوآوری بسته به نوآوری باز
منوچهر منطقی
پريسا حسن‌آبادي
5 139504141347492682 هم‌پایانی در نقش رويکرد ضعيف تمرکززدايي در ارتقاي خلاقيت و نوآوري سازمان‌هاي صنعتي
یاسر قاسمی نژاد
منصور صادقي مال‌اميري
6 13950414141102683 نوآوری باز و مشارکت ذی‌نفعان (مزایا و مخاطرات)
فرزانه بختياري
مجتبي ناهيد
7 13950414145282684 انتخاب و اولويت‌بندي روش‌هاي مناسب انتقال تکنولوژي در صنايع لبني استان مازندران با استفاده از تحليل سلسله مراتبي فازي
احمد طالشيان
بابک شيرازي
8 139504141411282685 شناسایی شاخص‌های ارزیابی عملکرد کارآفرینی سازمانی
سعيد صفري
رضا عباسي
مژگان سلطاني علي‌آباد

شماره 1 سال 12 زمستان 1394

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 139503031545532345 عدم تطابق الگوي تحقيقات قراردادي با مأموريت سازمان‌هاي پژوهش و فناوري در توسعه فناوري
رضا بندريان
2 13950303155732346 مقایسه دیدگاه‌های مختلف درباره رابطه هوشمندی‌ کسب‌وکار و مدیریت دانش
حسن رنگريز
نسيم افشاري
3 13950308844292403 شناسایی و اولویت‌بندی چالش‌های شرکت‌های دانش‌بنیان با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: شرکت‌های دانش‌بنیان یزد)
مجتبی قلی پور
محمدعلی وحدت زاد
محمدصالح اولیاء
حسن خادمی زارع
4 13950308932122406 بررسی عوامل مؤثر بر رشد و موفقیت شرکت‌های دانش‌بنیان
مهديه تاري
محمود مرادی
مصطفی ابراهیم پور ازبری
5 13950308941592407 توسعه فرایند اکتساب و انتشار دانش ضمنی و مستندسازی تجارب به‌منظور آموزش و توانمندسازی سازمانی
پیمان اخوان
علي شهابي‌پور
6 13950308951312408 تحلیل کارکردهاي نظام نوآوري فناورانه در فناوري نسل‏های نوین در صنعت ارتباطات دیجیتال
شارا آقاجانيان
7 13950308956102409 بکارگيري مديريت راهبردي پروژه به‌عنوان یک رويکرد نوين مديريت پروژه
الهام سلطاني
تیمور مرجانی
8 13950310925402427 شناسایی عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی مدیریت دانش مبتنی بر راهبردهای کسب و کار
حجت حسني سعادت
حميد عرفانيان خانزاده
غلامرضا ملک زاده

ابتداقبلی1234بعدیانتها مشاهده 1 تا 15 ( از 59 رکورد)